Interactive Robotics

Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, zowel op werk, op school en thuis. Om hier goed mee om te gaan is het van belang dat kinderen van jongs af aan in aanraking komen met zulke technologie, zodat ze hier vertrouwd mee raken en de (on)mogelijkheden leren kennen. De interactieve RoboTutor leert kinderen hoe je met een robot (samen)werkt door hen zelf de robot te laten programmeren.

RoboTutor is een product van Interactive Robotics.

Comments are closed.