‘Integreer ict-bekwaamheid systematisch in de lerarenopleiding’

In de serie ‘Onder Wetenschappers’ spreekt Kennisnet met academici over digitalisering in het onderwijs.

Dat docenten digitale vaardigheden moeten opbouwen en onderhouden staat voor schoolbesturen, schoolleiders en onderwijsprofessionals buiten kijf. Hoe ondersteuning voor dit doel het beste vorm kan worden gegeven onderzoekt Joke Voogt, bijzonder hoogleraar ICT en curriculum aan de Universiteit van Amsterdam en lector Onderwijsinnovatie en ICT aan de Hogeschool Windesheim.

Voogt: “In de beginjaren van ICT in het onderwijs dachten we dat het allemaal wel goed kwam,  zolang leraren maar kennis hadden van technologie. Of we dachten: als ICT-vaardige jongeren eenmaal leraar zijn, dan valt alles op z’n plek. De werkelijkheid blijkt toch weerbarstiger.

“Leraren zetten ICT vaak in omdat zij denken dat het leuk is voor leerlingen, maar gebruiken ict niet didactisch. Terwijl met name de didactische redenatie van leraren een doorslaggevende rol speelt bij het succesvol gebruiken van ICT in het onderwijs.”

Volgens Voogt zijn er drie oorzaken voor het feit dat niet alle leraren voldoende didactisch redeneren.

- ICT-bekwaamheid heeft geen systematische inbedding in de lerarenopleiding. Docenten in opleiding leren daardoor onvoldoende didactisch redeneren met ICT

- Schoolleiders vragen hun personeel te weinig naar hun ICT-kennis. Dit heeft negatieve invloed op de urgentie van ICT in het onderwijs.

- Schoolbesturen hebben vaak geen visie en beleid op het gebied van ICT. Technologie is niet hun wereld en ze hebben angst verkeerde keuzes te maken.

Volgens de hoogleraar geven  leraren in opleiding aan dat zij behoefte hebben aan aandacht voor dit thema. Ze pleit daarom voor het opstellen van een certificatie didactische ICT-bekwaamheid.

“Op de lerarenopleiding mogen we best meer tijd besteden aan de professionele redenering van de leraar. Een certificaat of aantekening didactische ict-bekwaamheid kan voor de leraar, maar ook voor de school, van grote waarde zijn. Net als bij lichamelijke opvoeding kan dit een goed personeelsinstrument zijn.”

Meer informatie over de handreiking ICT-bekwaamheid vindt u op de website van Kennislink. Daar vindt u het volledige interview ook als podcast.

Comments are closed.