ECP

ECP is een platform voor de informatiesamenleving voor het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. ECP streeft naar een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving.

Sinds 2016 co├Ârdineert ECP codepact. Daarnaast is ECP betrokken bij de uitvoering van Samen Digiwijzer. ECP was daarnaast dit jaar betrokken bij Safer Internet Day, de dag die in het teken staat van een veilig internet voor kinderen en jongeren.

https://ecp.nl/

www.samendigiwijzer.nl

ecp.nl/actueel/safer-internet-days-2018/

 

Comments are closed.