Alle kinderen digivaardig! Met die ambitie startte CodePact op 21 mei 2015, op initiatief van Neelie Kroes, toenmalig voorzitter van Start-up Delta. De komende jaren zetten de CodePact-partners zich in om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken programmeren. Als eerste mijlpaal werken zij ernaar toe om 400.000 kinderen binnen en buitenschools te bereiken. CodePact bestaat uit 12 kernpartners en 30 vrienden van CodePact die gezamenlijk deze ambitie waar willen maken: een publiek-private samenwerking tussen bedrijven, overheden en non-profit organisaties.

Open brief aan lijsttrekkers

Op maandag 6 maart 2017 plaatsten de CodePact partners en vrienden een oproep in De Telegraaf en het Financieele Dagblad. Kern van de oproep is dat de partners vinden dat er vaart gemaakt moet worden als het gaat om het aanleren van digitale vaardigheden aan kinderen en jongeren. Zij roepen de lijsttrekkers op hier in het komende regeerakkoord afspraken over te maken.

Lees ook het interview met CodePact programmamanager Margreet de Vries op de website van De Telegraaf.

Samen Digiwijzer

Op 9 oktober 2017 presenteerden CodePact, Kennisnet en Mediawijzer.net het plan 'Samen Digiwijzer' dat als doel heeft meer kinderen te bereiken om zo digitale ongelijkheid tegen te gaan. Lees het bericht hier.


Actieprogramma CodePact: alle kinderen digivaardig!

Door kinderen vroegtijdig programmeervaardigheden bij te brengen, zetten zij een belangrijke stap in het ontwikkelen van computational thinking. Een manier van denken en werken die voor alle kinderen onmisbaar is in hun toekomstig beroep. Van hovenier tot kapper, van beleidsmedewerker tot programmeur. Voor werkgevers is het noodzakelijk dat kinderen van nu goed opgeleid worden voor de beroepen van morgen. Alleen zo kan Nederland onze concurrentiepositie verstevigen. Het is nú zaak om programmeren die structurele plek te geven in en buiten het onderwijs: in diverse buurlanden heeft programmeren inmiddels al een vaste plek binnen het onderwijs.

CodePact Manifest 03: Voorbeeld-leerlijnenen digitale geletterdheid maken voor scholen

Leren programmeren

CodePact zorgt ervoor dat de leerlingen van nu straks aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt waar de automonteur, de verwarmingsinstallateur en de app-bouwer allemaal over de juiste digitale vaardigheden moeten beschikken. Om te zorgen dat ieder kind die digitale vaardigheden opdoet, presenteerden de partners bij de lancering in mei 2015 een Manifest met 8 ambities (zie onderaan deze website).

De voornaamste inzet is om alle leerlingen van groep 8 van de basisschool en van het eerste jaar op het voortgezet onderwijs de kans te geven om te leren programmeren, waardoor kinderen logisch en gestructureerd leren denken en leren begrijpen hoe technologie werkt. Daarnaast committeren de partners in CodePact zich onder andere aan het leveren van software, trainingen en lesmiddelen die programmeerlessen faciliteren voor zowel leerlingen als onderwijskrachten en ouders.


Partners & Vrienden van CodePact

Partners

Het initiatief van StartupDelta werd in september 2016 overgedragen aan een groep kernpartners. De huidige kernpartners zijn: Accenture, ECP, Google, IBM, KabelNoord, Malmberg, Microsoft, Salesforce, SIDN, SIDN fonds, VHTO, Ziggo, Mediawijzer.net, PBT en KIVI. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving voert in opdracht van deze groep het programmateam aan.

          

Vrienden

Daarnaast is er een groep van circa 30 vrienden van CodePact die elk vanuit hun eigen product en ambities meewerken om de ambities van CodePact te bereiken.

Agenda

De partners en vrienden van CodePact werken samen aan het doel om 400.000 kinderen te bereiken door het organiseren van activiteiten of het (financieel) mogelijk maken van activiteiten van anderen. Deze activiteiten vindt u op onze Agenda.

Deelnemen

Wilt u de mogelijkheden verkennen om kernpartner of vriend te worden? Levert uw organisatie al een bijdrage aan de ambities van CodePact of bent u van plan dit te gaan doen? Neem dan contact op met de organisatie.


CodePact Manifest 02: Kinderen de kans geven de technologie om hen heen te begrijpen

Het manifest CodePact

Om onze ambitie waar te maken, hebben we 8 doelstellingen opgesteld. Deze staan verwoord in het manifest CodePact:

  1. Alle kinderen de kans bieden te leren programmeren
  2. Kinderen de kans geven de technologie om hen heen te begrijpen
  3. Voorbeeld-leerlijnen en digitale geletterdheid maken voor scholen
  4. Het faciliteren van buitenschoolse programmeeractiviteiten
  5. Scholen helpen met het professionaliseren van leraren
  6. Scholen voorzien van goede technische infrastructuur
  7. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid
  8. Imago van programmeren verbeteren en versterken

Informatie & deelnemen:

Neem contact op of bel met 0704190309.


Agenda

Bekijk hier de online agenda met alle initiatieven om het doel van 400.000 bereikte kinderen te behalen.


Nieuws