Alle kinderen digitaal vaardig.StartupDelta start met Actieprogramma CodePact

Op alle Nederlandse scholen moeten leerlingen les krijgen in programmeren. Met die ambitie heeft Neelie Kroes van StartupDelta het CodePact op 21 mei 2015 gelanceerd. De doelstelling van het CodePact is om 400.000 kinderen te onderwijzen in programmeren. In het CodePact nemen het bedrijfsleven en de overheid actie om les te geven in programmeren op het basis- en voortgezet onderwijs. Door bij kinderen vroegtijdig programmeervaardigheden bij te brengen, wordt een kweekvijver voor toekomstig talent gecreëerd. Bovendien is het noodzakelijk dat Nederland zijn concurrentiepositie verstevigt, omdat in diverse buurlanden programmeren inmiddels al een vaste plek heeft binnen het onderwijs.

“We hebben een ongekend tekort aan talenten die kunnen programmeren, waardoor onder andere start-ups niet aan het juiste personeel kunnen komen en onvoldoende kunnen groeien. CodePact maakt een verschil door heel veel leerlingen deze vaardigheden vroegtijdig bij te brengen in de klas en daarbuiten”, aldus Neelie Kroes.

CodePact zorgt ervoor dat de leerlingen van nu straks aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt waar de automonteur, de verwarmingsinstallateur en de app-bouwer allemaal moeten kunnen programmeren en over nieuwe, digitale vaardigheden moeten beschikken. Om te zorgen dat ieder kind die digitale vaardigheden opdoet, zijn er acht acties afgesproken, die het bedrijfsleven samen met het onderwijs oppakt. De voornaamste inzet is om alle leerlingen van groep 8 van de basisschool en van het eerste jaar op het voortgezet onderwijs de kans te geven om te leren programmeren, alsmede om kinderen logisch en gestructureerd te leren denken en te leren begrijpen hoe technologie werkt. Daarnaast committeren de partners in CodePact zich onder andere aan het leveren van software, trainingen en lesmiddelen die programmeerlessen faciliteren voor zowel leerlingen als onderwijskrachten en ouders.

Bekijk de initiatieven agenda

Waarin de activiteiten van alle CodePact partners staan!


1. Alle kinderen de kans bieden te leren programmeren


2. Kinderen de kans geven de technologie om hen heen te begrijpen


3. Voorbeeld-leerlijnenen digitale geletterdheid maken voor scholen


4. Het faciliteren van buitenschoolse programmeeractiviteiten


5. Scholen helpen met het professionaliseren van leraren


6. Scholen voorzien van goede technische infrastructuur


7. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid


8. Imago van programmeren verbeteren en versterken

Onder leiding van StartupDelta vormen de partners een programmateam dat het manifest CodePact uitwerkt tot concrete plannen. Elke partner is verantwoordelijk voor een aantal acties dat gekoppeld is aan de doelstelling van het manifest. De activiteiten die CodePact organiseert, zijn gratis voor kinderen, leerkrachten en ouders.

De samenwerking bestaat uit de volgende partijen:

Publieke partners, zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ECP, Inspiring Fifty, VHTO, Branchevereniging NederlandICT, Codeforsu en de gemeente Amsterdam, en private partners, zoals Microsoft, Malmberg, Oracle, IBM, Google, Randstad, Deloitte en Q42.

Elke organisatie die een actieve bijdrage wil leveren aan het CodePact kan zich melden bij StartupDelta.


Weten wat er concreet gaat gebeuren?

Download het actieprogramma (PDF)